d 870 Economische zelfstandigheid

Maatschappelijke ondersteuning

Beschikken over economische bronnen, privébronnen of sociaal-maatschappelijke bronnen, om economische zekerheden veilig te stellen in verband met de huidige en toekomstige behoeften.

Inclusie: persoonlijke financiële bronnen; sociaal-economische bronnen

Last modified
16 juli 2021
Invaliditeit