Report Dutch ICF-project 'De taal van het sociaal model'

image report

Stichting Rare Care World kon in 2023 dankzij subsidie van ZonMW het project 'De taal van het sociaal model waarin elk individu zich vertegenwoordigd weet' uitvoeren.

In 2023 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een aanbeveling voor alle lidstaten aangenomen om rehabilitatie in zorgsystemen te versterken. Hieronder valt het bevorderen van het gebruik van de ICF. De resultaten van het project leiden tot een aantal conclusies en aanbevelingen die aansluiten op de uitspraak van de WHO. Enkele opvallende zijn:

Mensen met een chronische aandoening kunnen zelf de status van functioneren (in termen van activiteiten en participatie) en de daarbij behorende relevante factoren met behulp van ICF in kaart brengen.
ICF kan geïntegreerd worden in Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) architectuur en gekoppeld worden aan andere vragenlijsten en andere (internationale) standaarden binnen een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) wereldwijd.
ICF-vragenlijsten kunnen digitaal beschikbaar gesteld worden.
Faciliteer de implementatie van ICF in alle EPD's en PGO’s door een open beschikbare digitale (FHIR- API) bibliotheek.
Maak voor patiënten/cliënten heldere afspraken met private aanbieders over aansluiting op PGO’s en de implementatie van de ICF
Spreek af dat mensen met een chronische aandoening zélf partij zijn bij het vaststellen van generieke afspraken en standaarden.

Het hele verslag is (in pdf) te lezen via https://rarecare.world/sites/default/files/2023-12/Verslag_ICF_project_

Last modified
20 December 2023